Privacybeleid

Algemeen

Door gebruik te maken van Floormade en daaraan gerelateerde diensten, stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door ons van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in dit Privacybeleid en onze algemene leverings-, betalings- en transactievoorwaarden.

17 PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Floormade respecteert de privacy van alle (potentiële) klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om commerciële transacties en diensten zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
a. Privacy beleid: leveranciers, (potentiele) klanten en opdrachtnemers
De persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen worden opgeslagen om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te kunnen voeren. Dat geldt voor onze (potentiele) klanten als voor partijen bij wie Floormade goederen en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van Floormade, dan gebruiken wij uw gegevens om:

 1. u een offerte te kunnen toesturen,
 2. de specificaties en wensen van de goederen of dienst te kunnen bepalen.

iii. het leveren van goederen en/of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten.

 1. te kunnen factureren
 2. communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.
 3. Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan worden uw persoonsgegevens gebruikt voor:

het sluiten en uitvoering van de overeenkomst.

 1. het opvragen van offertes en het plaatsen van bestellingen.
 2. facturen te kunnen betalen

iii. communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij u niet kunnen informeren over wijzigingen binnen Floormade en/of prijs- en assortiment wijzigingen.

 1. Marketing
  Als u toestemming heeft gegeven of bij ons bestelt, bewaren wij uw persoonsgegevens en om u in de toekomst per e-mail op de hoogte te brengen van bestaande en nieuwe producten, prijswijzigingen en diensten. Iedere keer dat wij u een mailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.
 2. Doorgifte aan derden
  Voor het leveren van goederen/diensten, maken wij gebruik van externe transporteurs/leveranciers in dit geval worden uw persoonsgegevens verstrekt om de goederen/diensten te kunnen leveren.

Floormade maakt gebruik van een online webshop, nieuwsbrief en mailing dienst, uw persoonsgegevens worden opgeslagen in zowel het nieuwsbrief- als het webshop bestand. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Floormade zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen welke zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

 1. Bewaarperiode persoonsgegevens
  Indien u producten/diensten van ons heeft afgenomen zijn wij verplicht voor de belastingdienst uw  gegevens voor een periode van 7 jaar te bewaren. Als er geen financiële transactie heeft plaats gevonden worden uw gegevens 1 jaar bewaard. Dit geldt voor potentiële- klanten, leveranciers en relaties van Floormade.
 2. Algemeen deel privacy beleid
 3. Uw rechten
  U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. U kunt ons verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om onjuistheden te wijzigen. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen uit ons systeem. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website. Wij plaatsen daarnaast functionele cookies. Dit doen wij om het gebruik van onze website eenvoudig te maken. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het bewaren van producten in uw winkelwagen of het onthouden van uw inloggegevens tijdens uw bezoek. Met behulp van analytische cookies kunnen wij zien welke pagina’s worden bezocht en waarop wordt geklikt binnen onze website. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics. De informatie die Google op deze manier verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.