UZIN LE 43 linolijm

 • Hoge aanvangshechting
 • Goede maatstabiliteit
 • Geschikt voor projecttoepassing

Over dit product

UZIN LE 43 linolijm is een snelle dispersielijm voor linoleum in banen en tegels, kurklinoleum en kurkment met zeer hoge aanvangskleefkracht.

Een harsvrije linoleumlijm met een zeer hoge aanvangshechting en goede maatstabiliteit. Hij is functioneel en geschikt voor projecttoepassing en biedt de verwerker zekerheid bij linoleum verlijming. Het linoleum zit na één keer goed aanwrijven direct vast door de extreem hoge aanvangskleefkracht.

Toepassing

Snelle dispersielijm voor linoleum in banen en tegels, kurklinoleum en kurkment met zeer hoge aanvangskleefkracht.

Eigenschappen
 • Zeer goed verwerkbaar
 • Betrouwbaar door snelle beginhechting
 • Zeer hoge aanvangskleefkracht
 • Korte wachttijd
 • Harsvrij
 • Technische gegevens
  Verpakking Cube, emmer
  Houdbaarheid Minstens 12 maanden
  Kleur Nat Crème-wit
  Verbruik 300 – 350 g/m²
  Afluchttijd 0 – 10 minuten
  Inlegtijd Ca. 20 – 30 minuten
  Verpakkingsgrootte 11,5, 14 kg
  Minimale verwerkingstemperatuur Vloertemperatuur 15 °C
  Mechanisch belastbaar Na 24 uur
  Naden lassen Na 24 uur
  Eindsterkte Na 72 uur
  Voorbereiding
 • De ondergrond moet druk- en vormvast, blijvend droog, schoon en vrij zijn van stoffen die afbreuk kunnen doen aan de hechting.
 • Op gebruikelijke ondergronden wordt een vast, absorberend en vlak hechtingsoppervlak verkregen als de ondergrond wordt geëgaliseerd. Gebruik hiertoe een geschikt UZIN Voorstrijkmiddel
 • En een geschikt UZIN Egaliseermiddel. Op niet absorberende, dichte of vochtgevoelige
 • Verwerking

  Stap 1: Bij toepassing voor het verlijmen van linoleum geldt: De ruim op maat gesneden banen linoleum voor het leggen bij minimaal 18°C laten acclimatiseren. Kopse kanten en niet vlak liggende delen voor het inleggen tegengesteld buigen om de spanning eruit te masseren.
  Stap 2: De lijm met de vertanding TKB B1 gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen. Niet meer lijm in één keer op de ondergrond aanbrengen, dan die hoeveelheid die binnen de opentijd kan worden ingelegd en afgewerkt. Droogwallen van het linoleum insmeren. De vloerbedekking direct of slechts na zeer korte wachttijd in het lijmbed leggen. De bedekking zo in het lijmbed leggen dat er geen lucht ingesloten wordt (zo mogelijk „rollend”).
  Stap 3: Vanuit het midden de baan aanwrijven met een aanwrijfkurk of walsen. Zo wordt de lucht onder de baan
  weggewreven. Na 20 minuten de gelegde bedekking aanwalsen met een linoleumwals en hol klinkende
  plekken, naden en kopse kanten nogmaals zorgvuldig aanwrijven. Controleren of de rugzijde geheel is
  voorzien van lijm. De naden en kopse kanten van de bedekking na korte tijd nogmaals goed aanwrijven. De
  bedekking moet spanning

  Extra informatie

  Productblad

  UZIN LE 43 NL